Μελέτες
Εσωτερικών Χώρων

Μελέτες
Εσωτερικών Χώρων

Μελέτες εσωτερικών χώρων από την kdiakosmos-21

Η ΚDiakosmos ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα έργων:
ΟΙΚΙΕΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ – ΕΣΤΙΑΣΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ – ΣΚΑΦΗ

Από το χωροταξικό σχεδιασμό μέχρι τις υπηρεσίες παράδοσης έργων, παρέχει μια τεράστια ποικιλία υπηρεσιών. Το επίκεντρο είναι ο προσδιορισμός του στόχου και των απαιτήσεων του ιδιοκτήτη του έργου. Καθορίζεται το οικονομικό όριο που θέτει ο ιδιοκτήτης κι ο στόχος του έργου και διερευνώνται θέματα μορφολογίας, ρυθμού διακόσμησης και αισθητικής. Συζητούνται θέματα ειδικών κατασκευών και εξοπλισμού χώρου. Αυτή είναι απολύτως η πιο κρίσιμη φάση, γύρω από την οποία θα αναπτυχθούν όλες οι άλλες, διαδοχικά. Τα Στάδια της Μελέτης και των υπηρεσιών είναι δύο.

Το Α’ ΣΤΑΔΙΟ περιλαμβάνει την βασική Σχεδίαση τα Κατασκευαστικά σχέδια Α’ Σταδίου, τα οποία αναφέρονται σε κατασκευές δομικών στοιχείων που προηγούνται του Β’ Σταδίου.

Μελέτες εσωτερικών χώρων από την kdiakosmos-21

Μόλις ολοκληρωθούν αυτά τα βήματα, απομένει να προχωρήσουμε στο εκτελεστικό έργο.

Το Β’ ΣΤΑΔΙΟ περιλαμβάνει τελικά σχέδια και εφαρμογή τους καθώς και την επίβλεψη και υλοποίησή τους. Κατά τη διάρκειά του, προσδιορίζονται επακριβώς τα πάντα. Τα σχέδια αναθεωρούνται με περισσότερες λεπτομέρειες βάσει τελικών επιλογών της έρευνας αγοράς. Περιλαμβάνει έρευνα βασικών Κοστολογίων και τον Συντονισμό όλων των συνεργείων, ώστε η πορεία των τεχνικών εργασιών να εξελίσσεται σύμφωνα με το καθορισμένο χρονοδιάγραμμα.

Μόλις ολοκληρωθούν αυτά τα βήματα, απομένει να προχωρήσουμε στο εκτελεστικό έργο.

Το Β’ ΣΤΑΔΙΟ περιλαμβάνει τελικά σχέδια και εφαρμογή τους καθώς και την επίβλεψη και υλοποίησή τους. Κατά τη διάρκειά του, προσδιορίζονται επακριβώς τα πάντα. Τα σχέδια αναθεωρούνται με περισσότερες λεπτομέρειες βάσει τελικών επιλογών της έρευνας αγοράς. Περιλαμβάνει έρευνα βασικών Κοστολογίων και τον Συντονισμό όλων των συνεργείων, ώστε η πορεία των τεχνικών εργασιών να εξελίσσεται σύμφωνα με το καθορισμένο χρονοδιάγραμμα.

kdiakosmos-favicon


Tι μπορούμε να
σας προσφέρουμε


Α’ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΩΡΟΥ

 • Επίσκεψη συνεργείου στο έργο, όπου γίνονται αναλυτικές μετρήσεις των χώρων και φωτογράφισή τους.
 • Περιλαμβάνει τη βασική Σχεδίαση όπου εκπονούνται κατόψεις διαφορετικών λύσεων με μεγάλο εύρος εναλλακτικών προτάσεων. Αναλύονται οι ανάγκες, επιθυμίες και προσδοκίες του Ιδιοκτήτη και διερευνάται η εργονομία και ο μορφολογικός χαρακτήρας του.
  Μελέτες εσωτερικών χώρων από την kdiakosmos-1
 • Φωτορεαλιστικά Προοπτικά στη λύση που θα επιλεχθεί, που στόχο έχουν την ευκολότερη κατανόηση της πρότασης από τον ιδιοκτήτη του έργου καθώς και την ενεργή συμμετοχή του στον τελικό σχεδιασμό. Οι απεικονίσεις που παρουσιάζονται είναι αρχικές προσεγγίσεις που εμπεριέχουν όγκους, αρχικές χρωματικές επιλογές και γενικό ύφος.
  Μελέτες εσωτερικών χώρων από την kdiakosmos-9
 • Κατόψεις που περιλαμβάνουν καθαιρέσεις – αποξηλώσεις καθώς και νέες τοιχοποιίες αναλυτικά με διαστάσεις.
  Μελέτες εσωτερικών χώρων από την kdiakosmos-2
 • Περιλαμβάνει κατόψεις με σημεία φωτισμού, κλιματιστικών και προσδιορίζονται θέσεις συστημάτων οπτικοακουστικών, επικοινωνίας, αυτοματισμού και ασφάλειας. Γίνονται σε συνεργασία με τους μηχανολόγους του έργου.
  Μελέτες εσωτερικών χώρων από την kdiakosmos-3
 • Περιλαμβάνει θέσεις ύδρευσης, αποχέτευσης, θερμαντικών σωμάτων-κλιματισμού. Γίνονται σε συνεργασία με τους μηχανολόγους του έργου.
  Μελέτες εσωτερικών χώρων από την kdiakosmos-4
 • Περιλαμβάνει κατόψεις των ψευδοροφών.
  Μελέτες εσωτερικών χώρων από την kdiakosmos-5
 • Τα Κατασκευαστικά σχέδια Α΄ Σταδίου (κατόψεις – τομές – όψεις) σχεδιάζονται και αναφέρονται σε κατασκευές δομικών στοιχείων που προηγούνται του Β’ Σταδίου.
  Μελέτες εσωτερικών χώρων από την kdiakosmos-6


B’ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΩΡΟΥ

 • Στην Έρευνα Βασικών Κοστολογίων συντάσσονται έντυπα προσφορών με σχέδια και οδηγίες για τους υποψήφιους τεχνίτες και τους ενδιαφερόμενους εργολάβους που θα υποβάλουν προσφορά στο έργο.
  Μελέτες εσωτερικών χώρων από την kdiakosmos-10
 • Κατά τη διάρκειά της προσδιορίζονται επακριβώς εξαρτήματα, Υλικά δομικών στοιχείων, Επενδυτικά υλικά τοίχων, δαπέδων και οροφών, Υλικά ειδικών κατασκευών, Είδη υγιεινής (κουζίνας, μπάνιων / WC ) Σύνθεση χρωμάτων – τεχνοτροπίες – εικαστικές παρεμβάσεις (τοιχογραφίες), Ηλεκτρικές συσκευές – Διακόπτες – πρίζες, Είδη κιγκαλερίας. Επίσης, Έπιπλα-Φωτιστικά σώματα (spots οροφής, επιτοίχια, επιδαπέδια) Διακοσμητικά υλικά (υφάσματα, κουρτίνες, τάπητες, ταπετσαρίες) Διακοσμητικά αντικείμενα, έργα τέχνης κ.α.
  Μελέτες εσωτερικών χώρων από την kdiakosmos-12
 • Η Μελέτη εφαρμογής περιλαμβάνει αναλυτικά σχέδια επίπλων και ειδικών κατασκευών. Εκπονούνται σχέδια στον αναγκαίο βαθμό πληρότητας που να δίνουν πλήρη και σαφή εικόνα της κατασκευής. Τα σχέδια αναθεωρούνται με περισσότερες λεπτομέρειες. Επανασχεδιάζονται τα τελικά φωτορεαλιστικά (3D) και οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες βάσει τελικών επιλογών της έρευνας αγοράς .
  Μελέτες εσωτερικών χώρων από την kdiakosmos-7
 • Μετά την Έρευνα Βασικών Κοστολογίων επιλέγονται συνεργεία και συντάσσονται Συμφωνητικά για τους τεχνίτες στους οποίους ανετέθη το έργο.
  Μελέτες εσωτερικών χώρων από την kdiakosmos-13
 • Συντονισμός όλων των συνεργείων, ώστε η πορεία των τεχνικών εργασιών να εξελίσσεται σύμφωνα με καθορισμένο χρονοδιάγραμμα.
  Μελέτες εσωτερικών χώρων από την kdiakosmos-14
 • Η Οικονομική διαχείριση του έργου περιλαμβάνει συμφωνητικά με τα συνεργεία, διακανονισμούς, χρόνους παράδοσης, παρακολούθηση κίνησης πληρωμών κ.ά.
  Μελέτες εσωτερικών χώρων από την kdiakosmos-15
 • Ουσιώδες και απαραίτητο για την σωστή εφαρμογή των σχεδίων. Διενεργούνται επισκέψεις στο έργο σε τοποθετήσεις και εφαρμογές καθώς επίσης και στα εργαστήρια των τεχνιτών. Περιλαμβάνει επιτήρηση της κατασκευής ώστε να εφαρμοστούν τα σχέδια και οι προδιαγραφές του έργου.

  Μελέτες εσωτερικών χώρων από την kdiakosmos-16
 • Η κορυφαία στιγμή της ολοκλήρωσης του έργου!
  Η ποιότητα και η επιτυχία του συνδέεται άμεσα με την ποιότητα της επικοινωνίας και κατανόησης που αναπτύσσεται ανάμεσα στον Μελετητή και τον Ιδιοκτήτη οι οποίοι έχουν κοινό στόχο. Η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ τους είναι καθοριστικής σημασίας για το τελικό αποτέλεσμα . Το αποτέλεσμα που αποκτάται δεν είναι ποτέ το αποτέλεσμα ενός μοναδικού νου και επαγγελματία, αλλά είναι ένα μίγμα δεξιοτήτων, δημιουργικότητας και, φυσικά, η πιο ακριβής έκφραση των αναγκών και επιθυμιών που εκφράζει ο Ιδιοκτήτης.

  Μελέτες εσωτερικών χώρων από την kdiakosmos-17

Επιλογές Απορρήτου

Μπορείτε να ορίσετε τις προτιμήσεις σας συγκατάθεσης και να προσδιορίσετε με ποιους τρόπους θέλετε να χρησιμοποιούνται τα δεδομένα σας σύμφωνα με τους παρακάτω σκοπούς. Μπορείτε να ορίσετε τις προτιμήσεις σας για εμάς, ανεξάρτητα από αυτές για τους τρίτους συνεργάτες μας. Κάθε σκοπός συνοδεύεται από μια περιγραφή, ώστε να γνωρίζετε με ποιους τρόπους χρησιμοποιούμε, εμείς και οι συνεργάτες μας, τα δεδομένα σας.

Για λόγους απόδοσης και ασφάλειας χρησιμοποιούμε το Cloudflare
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
Το Cloudflare χρησιμοποιεί τα cookies _cflb, _cf_bm και _cfduid για να μεγιστοποιήσει τους πόρους δικτύου, να διαχειριστεί την επισκεψιμότητα και να προστατεύσει τους ιστότοπους των πελατών μας από κακόβουλη επισκεψιμότητα.

 

Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τον κώδικα παρακολούθησης του Google Analytics.
Το Google Analytics είναι ένα εργαλείο που βοηθά τους ιδιοκτήτες ιστοτόπου να μετρήσουν τον τρόπο αλληλεπίδρασης των χρηστών με το περιεχόμενο του ιστότοπου. Καθώς ένας χρήστης περιηγείται σε ιστοσελίδες, το Google Analytics παρέχει ετικέτες JavaScript (βιβλιοθήκες) για τους ιδιοκτήτες ιστοτόπων για την καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τη σελίδα που έχει δει ο χρήστης, για παράδειγμα, η διεύθυνση URL της σελίδας. Οι βιβλιοθήκες JavaScript του Google Analytics χρησιμοποιούν τα cookies HTTP για να "θυμούνται" τι έχει κάνει ένας χρήστης σε προηγούμενες σελίδες / αλληλεπιδράσεις με τον ιστότοπο.

 

Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τις γραμματοσειρές Google.
Οι Γραμματοσειρές Google καταγράφουν αρχεία των CSS και των αιτημάτων αρχείων γραμματοσειράς και η πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα διατηρείται ασφαλής. Οι συνολικοί αριθμοί χρήσης παρακολουθούν πόσο δημοφιλείς οικογένειες γραμματοσειρών είναι και δημοσιεύονται στη σελίδα αναλυτικών στοιχείων. Χρησιμοποιούμε δεδομένα από τον ανιχνευτή ιστού της Google για να εντοπίσουμε ποιοι ιστότοποι χρησιμοποιούν γραμματοσειρές Google. Αυτά τα δεδομένα δημοσιεύονται και είναι προσβάσιμα στη βάση δεδομένων BigQuery της γραμματοσειράς Google. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγει η Google και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται και διασφαλίζεται, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου της Google.

 

Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τους Χάρτες Google.
Για τους χρήστες του API Χάρτας Ενσωμάτωσης Χαρτών, η Google χρησιμοποιεί ανώνυμα cookies για να καθορίσει τον αριθμό μοναδικών χρηστών του API. Η Google συγκεντρώνει επίσης στατιστικά στοιχεία σχετικά με τους τύπους λειτουργιών που χρησιμοποιούνται από το προϊόν των Χαρτών.


Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τις ενσωματώσεις βίντεο.
Οι πάροχοι των βίντεο (π.χ. YouTube, Vimeo) μπορεί να συλλέγουν δεδομένα για τους χρήστες και να κάνουν καταγραφή πληροφοριών που βοηθά να μετρήσουν τον τρόπο αλληλεπίδρασης των χρηστών με το περιεχόμενο του ιστότοπου. Ενεργοποιώντας τις ενσωματώσεις βίντεο, αποδέχεστε τους όρους χρήσης που αναφέρει κάθε πάροχος στη στην πολιτική απορρήτου του.

Εμείς και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε τεχνολογίες, όπως cookies, και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως διευθύνσεις IP και αναγνωριστικά cookies, για να προσαρμόζουμε τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο με βάση τα ενδιαφέροντά σας, για να μετρήσουμε την απόδοση των διαφημίσεων και του περιεχομένου και για να αποκτήσουμε εις βάθος γνώση του κοινού που είδε τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο. Κάντε κλικ παρακάτω για να συμφωνήσετε με τη χρήση αυτής της τεχνολογίας και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για αυτούς τους σκοπούς. Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη και να αλλάξετε τις επιλογές της συγκατάθεσής σας ανά πάσα στιγμή επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο.
Πολιτική απορρήτου