about us

 

Ποιοι είμαστε (GR)                    Who We Are (EN)                      О компании (RU)          

  


   KDIAKOSMOS

 

Ποιοι είμαστε

 Η ομάδα  K.DIAKOSMOS έχει χαράξει πολυετή πορεία στο χώρο της Αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων, κατασκευών και Διακόσμησης. Το γραφείο, απαρτίζεται από ικανούς συνεργάτες ( Αρχιτέκτονες , Διακοσμητές, Μηχανικούς ) ανταποκρινόμενους σε όλη τη γκάμα υπηρεσιών αναφορικά με την  διαμόρφωση περιβαλλόντων διαβίωσης και αναλυτικότερα στους τομείς:

 ΜΕΛΕΤΗ  -  ΕΠΙΒΛΕΨΗ   -   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

 σε:   ΟΙΚΙΕΣ  -  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ  -  ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ   -   ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Η   K.DIAKOSMOS ιδρύθηκε από την διακοσμήτρια Κυριακή Κλεόπα, η οποία έχει να επιδείξει ένα πλούσιο και διαχρονικό έργο, συνεχούς εξέλιξης .  Έργα καθώς και άρθρα της έχουν επανειλημμένως δημοσιευθεί σε έντυπα του χώρου.

 Η προσέγγισή μας

 Σκοπός μας είναι η δημιουργία πρωτότυπων χώρων υψηλής αισθητικής και αρίστης ποιότητας με διαχρονικό και εργονομικό χαρακτήρα, που ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες των επενδυτών μας. Πιστεύουμε πως ο χώρος είναι σε διαρκή συνομιλία με το χρήστη και επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη διάθεσή του, οπότε δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην προσωπικές ανάγκες και την αισθητική  των πελατών μας, προσπαθώντας να εκμεταλλευτούμε την τεχνογνωσία μας προς μια ανθρωποκεντρική κατεύθυνση, ώστε να διασφαλίσουμε τη βέλτιστη δυνατή πραγμάτωση των επιδιώξεών τους.

Παρακολουθώντας τις σύγχρονες καινοτομίες, όσον αφορά νέες μορφές έκφρασης , προτείνουμε τα βέλτιστα δομικά και διακοσμητικά υλικά ( R.K.D.  Construction materials ) των οποίων  η τεχνογνωσία εφαρμογής δίνει αξιόπιστες κατασκευαστικές λύσεις .

 Υπηρεσίες- Πως εργαζόμαστε

 Προσφέρουμε ολοκληρωμένη και ποιοτική εξυπηρέτηση, όσον αφορά όλα τα στάδια του σχεδιασμού και της κατασκευής. Από την επιλογή της αγοράς οικοπέδου ,την σύλληψη της αρχικής ιδέας, έως την τελική υλοποίηση και παράδοση του έργου, μεσολαβεί η διερεύνηση όλων των δυνατών εναλλακτικών σεναρίων. Με τη βοήθεια πληθώρας εργαλείων και μέσων αναπαράστασης, συμπεριλαμβανομένων φωτορεαλιστικών τρισδιάστατων απεικονίσεων ( 3D ) με έμφαση στον λεπτομερή σχεδιασμό, είναι εφικτή  η συμμετοχή του ενδιαφερομένου στη διαδικασία, καθώς και ο ακριβής προϋπολογισμός και η αξιολόγηση του έργου, προ της εκκίνησης των διαδικασιών υλοποίησής του. Η αυστηρή επίβλεψη της κατασκευής και η συνέπεια χρόνου παράδοσης , είναι εξίσου υψηλής σημασίας για εμάς, ώστε να ανταποκρίνεται η ποιότητα και η διάρκεια των εργασιών με την προβλεπόμενη. 

 

Who We Are

 

K. DIAKOSMOS Group has set a long career in the field of interior

design architecture, construction and decoration.  Our office consists

of efficient collaborators - architects and engineers - fully capable

to respond to the whole range of forming the living surroundings

and,in detail, the fields of:

 

STUDY - SUPERVISION - CONSTRUCTION

of:

HOUSES - PROFESSIONAL FACILITIES - GOVERNMENTAL BUILDINGS - BOATS

 

K. DIAKOSMOS was founded by the interior designer Kyriaki Kleopa,

which can exhibit a rich and timeless work of continuous evolution.

Works as well as articles of hers have more than often been published

in the print of the architectural field.

 

Our Approach

 

Our goal is to create original spaces of high easthetics and excellent

quality with timeless and ergonomic characteristics, which respond to

the needs and peculiarities of our investors.  It is in our firm

beliefs that the space is in constant conversation with its user

affecting his mood greatly, so extra attention is given to the

personal needs and aesthetics of our customers making the most of our

know-how towards a humanistic direction so as to ensure the best

possible fullfilment of their objectives.

 

Following the latest innovations regarding new forms of expression, we

propose the best structural and decorative materials (RKD Construction

Materials), which the application know-how provides reliable

construction solutions.

 

Services - How We Work

 

We offer a full and complete quality service regarding all design and

construction stages.  The exploration of all possible alternative

scenarios is present to all phases including the purchase of the site,

the formation of the initial idea to the final materialization and

delivery of the project.  The participation of the person interested

can become possible throughout the whole process with the help of a

multitude of tools and representation media like photo-realistic

three-dimensional illustration (3D) focusing on the detailed planning

together with the exact and precise budget and project evaluation

before the start-up of its materialization procedures.  The strict

supervision of the construction and the delivery of the project within

the time limits defined is of utmost importance to ourselves so as the

quality and the duration of the works correspond with the ones set

forth.

 

О компании

 

Компания   K.DIAKOSMOS зарекомендовала себя  многолетним опытом  в сфере архитектуры внутренних помещений, строительства и дизайна. Офис состоит из талантливых сотрудников (архитекторов, дизайнеров, инженеров), отвечающих за  полный  спектр услуг, имеющих отношение к организации жилого пространства, таких как:

 

ИССЛЕДОВАНИЕ-КОНТРОЛЬ-СТРОИТЕЛЬСТВО

 

В  ЖИЛЫХ  ДОМАХ-В ПРЕДПРИЯТИЯХ- В ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ- В ПРОГУЛОЧНЫХ ЯХТАХ

 

K.DIAKOSMOS был основан дизайнером Кирияки Клеопой, которая может похвастаться своей исключительной работой, раздвигающей временные рамки и находящейся в постоянном развитии. Её проекты, как и статьи были неоднократно опубликованы в печатных изданиях по архитектуре.

 

Наш подход

 

Наша цель заключается в создании оригинального эстетического пространства высокого качества с вневременной и эргономичной тенденцией, соответствующего индивидуальности наших заказчиков. Мы считаем, что окружающее пространство находится в постоянном контакте с владельцем и значительно влияет на его настроение, поэтому уделяем особое внимание личным потребностям и эстетическому восприятию наших клиентов, стремясь использовать наши знания  в антропоцентрическом направлении для  полного удовлетворения  запросов заказчика. 

 

Наблюдая за последними новшествами в сфере  форм выражения, мы предлагаем оптимальные  материалы для строительства и декора ( R.K.D.  Construction materials ), опыт применения которых подтверждает их надежность в решении  наших задач.

 

Услуги. Как мы работаем.

 

Мы предлагаем полное и качественное обслуживание на  всех стадиях проекта и его выполнения. С момента  выбора земельного участка и возникновения первоначальной идеи  до окончательной реализации и сдачи объекта, включая   поиск всех возможных альтернативных сценариев. С помощью множества инструментов и средств визуализации, в том числе   фотореалистичных трехмерных иллюстрацих (3D) с акцентом на детальном проектирование, появляется  возможность  участия потенциального клиента  в процессе, а также точный расчет и оценка проекта  до начала его реализации. Строгий контроль за строительством и соблюдение временных рамок  одинаково важны для нас, таким образом, наше качество и сроки выполнения будут отвечать вашим ожиданиям.

Interior Design

ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 55, 154 51 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ

ATHENS  GREECE

TEL   +30 2107211812,

        +30 2107211910, 

        +30 6932 389148

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Copyright © 2013 K Diakosmos.

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd